T op

Prostitution - før og nu

e-museum
M enu
I ndhold

Forside

Prostitution: frit valg eller tvang?

Prostitution: nydelse eller simulering?

Prostitution: arbejde  eller voldtægt?

Prostitution: kvindens ældste erhverv eller samfundsskabt kønsulighed?

Prostitution og debatten om, hvordan et samfund skal forholde sig til prostitution, er konstant aktuel.
Skiftende meninger om, hvordan samfundet har skullet håndtere prostitutionen, har fået forskellige udtryk i lovgivning, den offentlige debat og de konkrete tiltag overfor prostituerede kvinder gennem de sidste 150 år. 

 

Historisk blik - giver et indblik i København, lovgivningen og debatterne om køn, krop og seksualitet sidst i 1800-tallet.
Med egne stemmer - er talerør for førstehåndsberetninger og refleksioner såvel før som nu.
Analyseredskaber - præsenterer en lille håndfuld redskaber og optikker, som det kan give mening at forstå debatten igennem.
Trafficking - introducerer til den globale problematik om udnyttelsen af kvinder på tværs af landegrænser.
Ressourceboksen - rummer en lang række kilder, som du selv kan dykke ned i for selv at tage stilling til de forskellige udsagn.
Lær mere - består af en række links og henvisninger.
Til lærere - er til dig som vil tilrettelægge et undervisningsforløb om prostitution.
Info om museum og arkiv - her kan du finde praktiske oplysninger om Bymuseet og Stadsarkivet.
Om webstedet - her finder du bl.a. oplysninger om forfattere

Denne site er lavet af Københavns Bymuseum, Københavns Stadsarkiv og Skoletjenesten.  

Redaktører og forfattere: Nete Balslev Wingender, Sidsel Risted Staun og Mette Liv Skovgaard, hvis intet andet nævnes.

 


Foto: Københavns Bymuseum, ca. 1890           


Foto: Krass Clement, 1982

Er du lærer? Så se her: 

Målgruppen er gymnasium og HF. 

Du kan finde skræddersyede,  spørgsmål og forslag til tværgående forløb i fagene: dansk, historie, samfundsfag og biologi.

Læs mere i lærervejledningen og i de tværgående spørgsmål

 

Godt råd: Hvis siten opfører sig mærkeligt kan det skyldes din browser. Prøv Explorer.